تولید دستگاه-expanded-plate

این شرکت با افتخار دستگاه جدید دیگری را به لیست محصولات خود اضافه نمود که نام این دستگاه expanded plate  می باشد.

که از کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود .

معماری: پله ها ، سقف ها ، دیوارها ، کفها ، سایه ها ، تزئینی ، جذب صدا
خودرو: فیلترهای سوخت ، بلندگوها ، دیفیوزرها ، محافظ صدا خفه کن ، کوره های رادیاتور محافظ
تجهیزات صنعتی: نوار نقاله ، خشک کن ، پراکندگی گرما ، نگهبانان ، دیفیوزرها ، محافظت از EMI / RFI
معدن: صفحه نمایش
امنیت: صفحه نمایش ، دیوارها ، درها ، سقف ها ، نگهباناناین شرکت با افتخار دستگاه جدید دیگری را به لیست محصولات خود اضافه نمود که نام این دستگاه expanded plate  می باشد.

که از کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود .

معماری: پله ها ، سقف ها ، دیوارها ، کفها ، سایه ها ، تزئینی ، جذب صدا
خودرو: فیلترهای سوخت ، بلندگوها ، دیفیوزرها ، محافظ صدا خفه کن ، کوره های رادیاتور محافظ
تجهیزات صنعتی: نوار نقاله ، خشک کن ، پراکندگی گرما ، نگهبانان ، دیفیوزرها ، محافظت از EMI / RFI
معدن: صفحه نمایش
امنیت: صفحه نمایش ، دیوارها ، درها ، سقف ها ، نگهباناناین شرکت با افتخار دستگاه جدید دیگری را به لیست محصولات خود اضافه نمود که نام این دستگاه expanded plate  می باشد.

که از کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود .

معماری: پله ها ، سقف ها ، دیوارها ، کفها ، سایه ها ، تزئینی ، جذب صدا
خودرو: فیلترهای سوخت ، بلندگوها ، دیفیوزرها ، محافظ صدا خفه کن ، کوره های رادیاتور محافظ
تجهیزات صنعتی: نوار نقاله ، خشک کن ، پراکندگی گرما ، نگهبانان ، دیفیوزرها ، محافظت از EMI / RFI
معدن: صفحه نمایش
امنیت: صفحه نمایش ، دیوارها ، درها ، سقف ها ، نگهبانان