تولید کننده بزرگترین گیوتین در ایران

این شرکت برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت دستگاه گیوتین ۱۲ متری با قابلیت برش تا ضخامت ۱۰ میل بر نموده است . از این دستگاه می توان جهت برشکاری قطعات بلند در صنعت شاسی سازی ، سوله سازی و برجهای روشنایی استفاده نمود.