ضغط برک

خم دستی

پرس برک

http://peymanmachine.com/wp-content/uploads/2019/06/755546447c2686d34b88332000676633.mp4 پرس برک هیدرولیک پرس برک هیدرولیک پیمان ماشین در انـدازه های مختلف از 2 الی 14 متر و تا ظرفیت 1200 تن با استفاده از تکنولوژی پیشرفته برای خم کردن ورق های فلزی طراحی شده است. این مجموعه ضمن تولید دستگـاه های پرس برک با طولهای مختلف موفق به تولید پرس برک با طول

پرس برک 14 متری

http://peymanmachine.com/wp-content/uploads/2019/06/c2b1dc73cb54d039ae0bd428265f6f62.mp4 از دیگر فعـالیت های  جدید پیمان ماشین ایجاد تکنولوژی جهت اسـتفاده همزمان از 2 دستگاه پرس برکTandem برای خمـکاری روی ورقـهای بلند می باشد که می توان با آن ورقهایی به طول14 متری یا بیشتر را به صورت یک مرحله ای خم نمود .  بیشترین کاربرد آنها در حال حاضر جـهت تولـید برج های

پرس برک تک جک

http://peymanmachine.com/wp-content/uploads/2019/06/51378b1bbf0714da6eea040e2999b5dd.mp4 این دستگاه در اندازه های کمتر از 5/1 متر و با تناژ حداکثر 110 تن ساخته می شود که با توجه به دقت و سرعت بالا می تواند پاسخگوی بسیار مناسبی برای کارخانه های کوچک باشد و حتی می تواند در کنار پرس برک های برگ بهره وری کارگاه های بزرگ را نسبت به

پرس برک برقی

دستگاه هاي پرس برك برقي در طول هاي 1  تا 2 متر و تا ظرفيت 50 تن ساخته مي شود. در اين نوع دستگاه از سيستم موتور هاي تحت كنترل  جهت ايجاد نيرو استفاده مي گردد كه اين امر باعث دقت و سرعت بالا در خمكاري مي شود. همچنين اين سيستم داراي سه نوع حركت