پرس برک

خم دستی

5 / 5 ( 1 امتیاز )

پرس برک

5 / 5 ( 3 امتیاز )

پرس برک 14 متری

Rate this stm_portfolio

پرس برک تک جک

5 / 5 ( 3 امتیاز )

پرس برک برقی

5 / 5 ( 2 امتیاز )