گیوتین

گیوتین هیدرولیک

5 / 5 ( 3 votes )

گیوتین فیدردار

4.9 / 5 ( 9 votes )

گیوتین ضد پیچش

Rate this stm_portfolio

گیوتین 12 متری

5 / 5 ( 1 vote )

گیوتین کروکودیل

5 / 5 ( 1 vote )

error: