تسمه صاف کن

تسمه صاف کن

دستگاه تسمه صاف کن مجهز به رول گیر دو طرفه کشنده موج گیر و تابگیر و گیوتین و میز انباشت می باشد . هم چنین با این دستگاه می توان تسمه طرح فابریک در طول ها و سایز های مختلف تولید نمود .
تسمه های تولید شده بیشتر در تولید گریتینگ و پروژه های ساختمانی و نفت و گاز استفاده می شود .