تیر ورق برگردان

مکانیزم تیر ورق بگردان

شرکت پیمان ماشین سپاهان  مکانیزم جدیدی را برای برگرداندن تیر ورق و باکسهای فولادی ارائه نموده است که مشکلات چرخاندن تیرورق و باکسهای فولادی را در کارگاه های تولیدی کاسته است این مکانیزم از سادگی و کارائی   بالایی برخوردار بوده و این مکانیزم  می تواند در تمام محوطه کارگاه و یا حتی بیرون از آن نیز استفاده شود.