پرس برک برقی

پرس برک برقی

دستگاه هاي پرس برك برقي در طول هاي 1  تا 2 متر و تا ظرفيت 50 تن ساخته مي شود.

در اين نوع دستگاه از سيستم موتور هاي تحت كنترل  جهت ايجاد نيرو استفاده مي گردد كه اين امر باعث دقت و سرعت بالا در خمكاري مي شود. همچنين اين سيستم داراي سه نوع حركت اعم از حركت سريع در ابتد اي سيكل و سپس حركت كند جهت خمكاري روي ورق و نهايتاً حركت سريع برگشت فك مي باشد.

در اين نوع سيستم سرعت خمكاري از نوع هاي مكانيكي و هيدروليكي بيشتر است و قابل كنترل نيز مي باشد و با توجه به اين كه در موقع نياز موتورها روشن و خاموش مي گردد مصرف برق نسبت به سيستم هاي د يگر خيلي كمتر خواهد بود.براي استفاده از اين دستگاه مي توان حتي از برق تك فاز خانگي هم بهره جست.

  •  انجام محاسبات لازم در مد اتوماتیک  و انجام خمهای متوالی
  •  سیستم اتوماتیک با استفاده از PLC و HMI با قابلیت حافظه
  • مشخص کردن زاویه و ضخامت ورق از طریق مانیتور
  •  دارای سه مد کنترل دستی ، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک
  •  دارای دقت و سرعت بالا در خمکاری
  • دارای گیرنده سنبه (Fast Clamp)
  •  قابلیت تکرار برنامه حافظه
  •  مجهز به سوپرت جلو