گیوتین کروکودیل

گیوتین کروکودیل

در شرکت مهندسی پیمان ماشین سپاهان انواع گیوتین از جمله گیوتین هیدرولیک، گیوتین فیدردار، گیوتین ضد پیچش ورق  و.. تولید می شود.